alg_top_1alg_top_2alg_top_3

Du är här

Ansökan om inträde i Gäsko

Avtal om inträde i Glimåkra Älgskötselområde Ä 10-07-105

 

Ladda ner blanketten som exel dokument.   2020-07-01

Arealen skrivs med två decimaler för varje fastighets nr..

Karta med inritat område bifogas ansökan. (WeHunt eller Easyhunt är lätta att använda)

Blanketten skrivs ut, skrivs under och skickas till:

Anders Persson
Njura Frännagården 2448
289 92 BROBY